Angele Baas

Angele werkt als beleidsadviseur bij de sector verkeersmanagement van de provincie Noord-Holland. Ze werkte tijdelijk bij platform WOW aan de opzet van een Young Professionals netwerk.

Nienke Evers

Werkt bij Waterschap Rivierenland als HRM adviseur. Daarvoor werkte ze bij Rijkswaterstaat en rondde het Rijks Traineeship af.

Paul Favié

Paul werkt als managingpartner van de watergroep bij Twynstra Gudde. Hij begeleidt een medewerker die vanuit Rijkswaterstaat gedetacheerd is bij zijn afdeling.

Hans Folkers

Hans is projectleider bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland en werkt tijdelijk bij de Provincie Drenthe als rayoncoördinator.

Erik van Herk

Erik werkt bij Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken. Hij werkte gedurende vijf maanden één dag in de week bij het Waterschap Rivierenland in Tiel.

Roelie Hoving

Roelie is hoofd Personeelszaken van de Provincie Drenthe.

Anton Klijn

Anton werkt bij de Provincie Drenthe als teamleider bij de afdeling wegen en kanalen. Hij werkte een jaar bij Rijkswaterstaat als teamleider planmatig beheer en onderhoud van de Waddenzee en Waddeneilanden.

Herbert van Laar

Herbert is werkzaam bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland als teamleider operationeel beheer en werkte een dag per week bij Waterschap Rijn en IJssel.

Lucia Luijten

Lucia Luijten is hoofd van de afdeling Bestuur en Regie van het waterbeheer van het Ministerie van I&M. Bij haar afdeling werkt tijdelijk een medewerker van de provincie Zuid-Holland.

Monique Mastenbroek

Monique is juridisch adviseur bij de afdeling wegen en kanalen bij de Provincie Overijssel. Zij werkte een dag in de week bij de afdeling Bureau Inkoopondersteuning van Rijkswaterstaat.

Astrid Meier

Was destijds werkzaam bij de waterdienst van Rijkswaterstaat. Zij is drie maanden op uitwisseling geweest bij dienst landelijk gebied Arnhem en besloot daarna als freelancer verder te gaan.

Arthur Rietkerk

Arthur is verkeersmanager bij de provincie Zuid-Holland. In het kader van de personeelsuitwisseling van de WOW werkte hij een tijdje mee bij de Staf DG van Rijkswaterstaat.

Bram Rosenbrand

Bram werkt bij de Unie van Waterschappen als beleidsmedewerker innovatie. Hij is uitgewisseld naar Rijkswaterstaat in het corporate programma bij het cluster duurzaamheid.

Job Roskam

Job is rayonopzichter bij de provincie Zuid-Holland. Hij is gedetacheerd naar het Integraal Projectmanagement team van Rijkswaterstaat Zeeland.

Jan Nathan Rozendaal

Jan Nathan is interim manager bij provincie Zuid-Holland. Hij is nu interim hoofd Waterbeleid en heeft een medewerker uitgeleend aan de Rijksoverheid.

Fleur Schreppers

Fleur is in dienst bij Rijkswaterstaat dienst verkeer en scheepvaart. Ze is gedetacheerd bij Twynstra Gudde om kennis te maken met de commerciële sector.

Jan Spoelstra

Jan Is werkzaam bij de provincie Gelderland als coördinator van het technisch cluster. Hij is uitgewisseld naar Rijkswaterstaat.

Ester van Tol

Ester werkt bij Provincie Zuid Holland bij dienst beheer infrastructuur. Zij is gedetacheerd naar Rijkswaterstaat afdeling Zeeland en doet daar de contractmanagement voor geïntegreerde contacten.

Alies Visser

Alies is werkzaam bij de afdeling vergunningverlening en handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zij werkte een dag per week bij Waterschap Rivierenland

Laura de Vrueh

Laura de Vrueh werkt voor de provincie een heeft een tijdelijke overstap gemaakt naar het Rijk. Ze werkt daar als beleidsmaker en werkt aan de omgevingswet.

Peter Willems

Peter is projectmanager duurzaamheid, innovatie en klimaat en ook coördinator omgevingsmanagement dijkverbeteringsproject bij Waterschap Rivierenland. Hij werkte tijdelijk bij de Unie van waterschappen.